Make your own free website on Tripod.com
Drakkar : "Soldiers of Death"

 

RIFF 1

                                                                        

E-----------------------------------------------------------------------

B-----------------------------------------------------------------------

G-----------------------------------------------------------------------

D-----------------------------------------------------------7h9h10------

A---7--7--7-----7--7--7-----7--7--7-----7--7--7-----7h9h10--------------

E-----------------------------------------------------------------------

                                                                        

 

                                                                        

E-----------------------------------------------------------------------

B-----------------------------------------------------------------------

G-----------------------------------------------------------------------

D----h-h------------------------------------------------------9--7------

A---6-7-9--7-----5--5--5-----5--5--5-----5--5--5-----5--5--5------------

E-----------------------------------------------------------------------

                                                                        

 

                                                                        

E-----------------------------------------------------------------------

B-----------------------------------------------------------------------

G-----------------------------------------------------------------------

D---5--10--9--7--12--10--9--10------------------------------------------

A----------------------------------7--7--7-----7--7--7-----7--7--7------

E-----------------------------------------------------------------------

                                                                        

 

                                                                        

E-----------------------------------------------------------------------

B-----------------------------------------------------------------------

G-----------------------------------------------------------------------

D--------------------------7h9h10---h-h---------------------------------

A------7--7--7-----7h9h10----------6-7-9--7-----5--5--5-----5--5--5-----

E-----------------------------------------------------------------------

                                                                        

 

                                                RIFF 2                        

E---------------------------------------------|-------------------------

B---------------------------------------------|-------------------------

G---------------------------------------------|-------------------------

D---------------------------5-----------7--7--|-----------9-------------

A------5--5--5-----5--5--5--3--3--3--3--5--5--|--7--7--7-----7--7-------

E---------------------------------------------|-------------------------

                                                                        

 

                                                                        

E-----------------------------------------------------------------------

B-----------------------------------------------------------------------

G-----------------------------------------------------------------------

D---10--------9-----12--10--9--10--9--7--9--7--5--7--5--4---------------

A-------7--7-----------------------------------------------5--5--5------

E-----------------------------------------------------------------------

                                                                        

 

                                                                        

E-----------------------------------------------------------------------

B-----------------------------------------------------------------------

G-----------------------------------------------------------------------

D---7--------9--------7-----10--9--7--9--7--5--7--5--4--5---------------

A------5--5-----5--5------------------------------------------7--7------

E-----------------------------------------------------------------------

                                                                        

 

                                                                        

E-----------------------------------------------------------------------

B-----------------------------------------------------------------------

G-----------------------------------------------------------------------

D------9--------10--------9-----12--10--9--10--9--7--9--7--5--7--5------

A---7-----7--7------7--7------------------------------------------------

E-----------------------------------------------------------------------

                                                                        

 

                                                                        

E---------------------------------------------------------|

B---------------------------------------------------------|

G---------------------------------------------------------|

D---4-----------7--------9--------7-----5-----------7--7--|

A------5--5--5-----5--5-----5--5--------3--3--3--3--5--5--|

E---------------------------------------------------------|

                                                                        

 

Chorus:

                                                                        

E---------------------------------------------------------------|

B---------------------------------------------------------------|

G-----------------------7------------------------------------7--|

D--9----12-----5-----7--5--7-----9-----12-----7-----5-----7--5--|

A--7----10-----3-----5-----5-----7-----10-----5-----3-----5-----|

E---------------------------------------------------------------|

                                                                        

 

RIFF 3

                                                                        

E-----------------------------------------------------------------------

B-----------------------------------------------------------------------

G------------------------------------------------------7-----------7----

D------4-----------4--4--4--5--------------5--5--5-----7-----------7----

A------2--2--2--2--2--0--2--3-----3--3--3--3--0--3-----5--5--5--5--5----

E-----------------------------------------------------------------------

                                                                        

 

                            Fill                                             

E-------------------------|----------------------------------------------

B-------------------------|----------------------------------------------

G------------7--5--7--5---|----------------------------------------------

D------------7--5--7--5---|--4-----------4--4--4--5--------------5--5----

A---5--5--5--5--3--5--7---|--2--2--2--2--2--0--2--3-----3--3--3--3--0----

E-------------------------|----------------------------------------------

                                                                        

 

                                                                        

E---------------------------------------------------------|

B---------------------------------------------------------|

G---------7-----------------------------------------------|

D---5-----7-----4--5--7--4--5--7--4--5--7-----7--5--2--5--|

A---3-----5-----------------------------------------------|

E---------------------------------------------------------|

 

 

Solo (Rhythm Guitar): E, B, C, G, D                                                                       

 

 

RIFF 4                                                                      

 

E-----------------------------------------------------------------------

B-----------------------------------------------------------------------

G-----------------------------------------------------------------------

D-----------------------------------------------------------------------

A------------6--7--9--6--7--9--6--7--9--6--7--9--7--9--10--7--9--10-----

E-----------------------------------------------------------------------

                                                                        

 

                                                                        

E-----------------------------------------------------------------------

B-----------------------------------------------------------------------

G-----------------------------------------------------------------------

D-----------------------------------------------------------------------

A---7--9--10--7--9--10--9--10--12--9--10--12--9--10--12--9--10--12------

E-----------------------------------------------------------------------

                                                                        

 

                                                                        

E-----------------------------------------------------------------------

B-----------------------------------------------------------------------

G-----------------------------------------------------------------------

D-----------------------------------------------------------------------

A---10--12--14--10--12--14--10--12--14--10--12--14--9--10--12--9--10----

E-----------------------------------------------------------------------

                                                                        

 

                                                                        

E-----------------------------------------------------------------------

B-----------------------------------------------------------------------

G-----------------------------------------------------------------------

D-----------------------------------------------------------------------

A---12--9--10--12--9--10--12--7--9--10--7--9--10--7--9--10--7--9--10----

E-----------------------------------------------------------------------

                                                                        

 

                                                                        

E----------------------|

B----------------------|

G----------------------|

D---------9--7---------|

A---6-----------9--7---|

E----------------------|

 

 

Song Structure:

 

1)  Riff 1 (x3)

2)  Riff 2

3)  Chorus (x2)

4)  Riff 1 (x2)

5)  Riff 2

6)  Chorus (x2)

7)  Riff 3 (x3)

8)  Fill

9)  Solo (x2)

10) Riff 4

11) Riff 1 (x3)

12) Riff 2

13) Chorus (x2)

14) Riff 3 (x3)

15) Fill

 

 

========================================================================

==                       TABLATURE EXPLANATION                        ==

========================================================================

 

----------                ----------                ----t---

----5h8--- Hammeron       ----(8)--- Ghost          ----6--- Tap

----------                ---------- Note           --------

----5p8--- Pulloff        ----------                --------

 

----------                ----------                -----p--

----5/8--- Slide Up       -----x---- Dead           -----7-- Pop

----------                ---------- Note           --s-----

----5\8--- Slide Down     ----------                --5----- Slap 

 

----------                ||------|| Repeat         --------

----5~~~-- Vibrato        ||*----*||                ---5^--- Bend

----------                ||*----*||                --------

----------                ||------||                --------

 

----------                ----------                --------

-4:------- Time           ----------                --------

-4:------- Signature      ----------                --------

----------                ----------                --------

 

========================================================================

==      Created with TABESTRY Tab Creation Software for Windows       ==

==               For more info email gse@ocsystems.com                ==